شیشه خود تمیز شونده
شیشه خود تمیز شونده
2017-04-29
شیشه هوشمند
شیشه هوشمند
2017-04-29
شیشه خود تمیز شونده
شیشه خود تمیز شونده
2017-04-29
شیشه هوشمند
شیشه هوشمند
2017-04-29

شيشه هاي هوشمند كريستال مايع

شيشه هاي هوشمند كريستال مايع

شيشه هاي هوشمند كريستال مايع ( Polymer Dispersed liquid Crystal ) یکی از روش های ساخت شیشه های هوشمند، تكنولوژي كريستال مايع مي باشد. در اين نوع شيشه هوشمند، شيشـه نور مستقيم خورشيد را پراكنده نموده و تا 98 درصد اشعه ماورای بنفش و مادون قرمز را حذف مي نمايد.

اين تكنـولوژي بر اساس پخش كنتــــرل شده نور از طريق نيروي الكتريــكي عمل مي نمايد. تکنولوژی تولیدشیشــه های هوشمنـد همچون تکنولوژی تولید تلویزیون های LED و مانیتـور های کامپیوتر های شخصــــی بوده و این شیشه های هوشمند متشكل از كريستال مايع احاطه شده توسط يك زمينه پليمري ،ساندويچ شده بين دو عدد لایه هادي مي باشد.

هنگامي كه نيروي الكتريكي وجود ندارد مولكولهاي كريستال مايع داراي وضعيت تصادفي و رندوم مي باشند كه بدليل پراكندگي نور شيشه حالت مات دارد و بابرقراري جريان الكتريكي مولكول ها هم جهت شده و شيشه شفاف مي گردد .

سابقه شيشه هاي هوشمند كريستال مايع و فيلم آن به 1990-1994 باز مي گردد و كاربرد تجاري و امروزي آن از ســال 2001 صورت پذيرفت.مشخصات فيزيكي، عايق صوتي و قابليت محيطي مناسب اين نوع شيشه ها (ضخامتهاي 25-4 دهم ميلميتر) سبب كاربرد زياد در صنايع ساختماني وسالنهاي اجتماعات گرديده است .

امروزه شاهد استفاده از اين شيشه ها در خودروهاي سواري و اتوبوس هاي بين شهري نیز هستيم. امروزهشیشه های هوشمند دارای كاربرد متنوعی در صـنايع ساختماني ، بيمارستاني ، لوازم خانگي ، تزئينات و خـــودرو بوده كه نبايد آنرا با شيشـه هاي محدود كننده اشعه هاي خورشيدي (IR Cut, UV Cut) اشتباه گرفت.

اساس كار PDLC استفاده ازهم جهت سازي كريستال هاي مايع و جلوگيــري از پراكندگي نور مي باشــد كه تا 80 درصـد داراي عبــور نور مرئي مي باشنــد. بااین سیستــم می توان میـــلیون ها دلار در گرمایش و سرمایش و نور پردازی فضاها صرفه جویی کرد .

در حال حاضر پنجره‌های هوشمند در بسیاری از ساختمان‌ها به کار گرفته می‌شوند.این پنجره‌ها مصرف انرژی را کاهش می‌دهند؛ برای این کار، پنجره‌ها سـرمای درون خانه را حفظ کـرده و مقدار نور ورودی به داخل را کنترل می‌کنند. یکی از موارد مصرف این پنجره‌ها در موزه‌ها است؛ جایی که ورود بـیش از حد نور خورشید می‌تواند موجب آسیب دیدن اشیاء قیمتی شود.

امروزه فناوري هاي مدرن توليد شيشه ، تاثير شگرفي بر توسعه ساختمان سازي در سراسر جهان داشته است . فناوري شيشه هاي هوشمند در سالهاي اخير توسعه خيره كننده اي داشته است و طبق گزارش سالانه صنايع ايالت متحد آمريكا ، تقاضا براي شيشه هاي هوشمند تا سال 2020 از مـــرز سه ميليـــون مترمربع در سال خواهـــد گذشت.

توليد شيشــه هاي هوشمند بر پايه چهار تكنولوژي كريستال مايع ،الكتروكروميك ، ذرات معلق و مواد ترموكروميك استوار است .