شیشه رنگی سنتی
ساخت شیشه رنگی
2017-04-29
شیشه سنتی رنگی
کاربرد شیشه رنگی
2017-06-14
شیشه رنگی سنتی
ساخت شیشه رنگی
2017-04-29
شیشه سنتی رنگی
کاربرد شیشه رنگی
2017-06-14

شیشه های‌ نانو

قسمت عمده شیشه‌های مصرفی در صنعت ساخت وسازساختمان درساخت درب و پنجره به کار میرود و به دلیل ماهیت و محل قرار گیری آنها بیشترین اتلاف انرژی از طریق آنها اتفاق می‌افتد.
شکل، جنس واندازه پنجره در سالهای اخیر به دلیل پیشرفت تکنولوژی تغییرات زیادی یافته است. امروزه به دلیل گران بودن انرژی و کمبود آن کارشناسان می‌کوشند تا با کاهش مساحت درب و پنجره از هدر رفتن انرژی پیشگیری کنند.

صنعت شیشه در اروپا سهم عمده‌ای از بازار جهانی را به خود اختصاص داده است و هر ساله نیز به واحدهای تولیدی آنها افزوده می‌شود.پنجره هابه دلیل ماهیت نور گذر بودن و تامین نور فضاهای داخلی بنا و ضمن تامین دید در مقابل شرایط نامساعد جوی نیز پایدار می‌باشند. اما شیشه به دلیل خاصیت شکنندگی بسیار زیاد نیاز به نگهداری بالایی دارد. همچنین تولید شیشه نیازمند سرمایه زیاد است.

در سالهای اخیروبا پیدایش فناوری نانو انقلابی بزرگ در کلیه صنایع و از جمله صنعت ساختمان به وجودآمد و شیشه هم از نظر مقاومت و هم از نظر عبور نور و دما تغییرات بسیار زیادی نمود. دراین میان فناوری نانو به کمک مهندسان آمد وباعث تغییرات شگرفی در صنعت ساختمان وصنایع وابسته شد. از شیشه‌های تولید شده با روش نانو تکنولوژی می‌توان به شیشه‌های خود تمیز شونده،کنترل کننده، محافظ آتش و غیره را نام برد…