پروژه هایپر استار

جان پناه شیشه‌ای

پروژه خیابان خواجه عبدالله کوچه کریمی

پروژه در الکترونیکی قنادی کودک سعادت آباد

نصب درب الکترونیکی و شیشه با ابعاد ویژه

درب الکترونیکی

سرای اتفاق بازار بزرگ تهران

طرح سنتی بازار بزرگ تهران،بازار عباس آباد

درب برقی ابعاد ویژه با شیشه ی کریستال ضد گلوله

شیشه خم کریستال ضد گلوله با استیل کاری

شیشه های ضد گلوله موزه سکه بانک سپه (امام خمینی)