شیشه های رنگی و سنتی

2017-06-14

کاربرد شیشه رنگی

کاربرد شیشه رنگی استفاده از شیشه‌های رنگی در طراحی این اجازه را می‌دهند که با استفاده از نورهای طبیعی و مصنوعی، بتوانیم در بازه‌های مختلف زمانی […]
2023-08-03

کاربرد پنجره رنگی در ساختمان

تعریف پنجره‌های رنگی پنجره‌های رنگی، نوعی پنجره هستند که به وسیلهٔ جوهرهای رنگی یا فیلم‌های رنگی روی شیشه‌های آنها تولید می‌شوند. این نوع پنجره‌ها، می‌توانند به […]