شیشه های رنگی و سنتی

2017-04-29
شیشه رنگی سنتی

ساخت شیشه رنگی

ساخت شیشه رنگی شیشه نقشینه می‌تواند به قطعه‌های شیشه رنگین یا به هنر و صنعت استفاده از این قطعه‌ها اشاره کند. قدمت این هنر به هزار […]
2017-06-14
شیشه سنتی رنگی

کاربرد شیشه رنگی

کاربرد شیشه رنگی استفاده از شیشه‌های رنگی در طراحی این اجازه را می‌دهند که با استفاده از نورهای طبیعی و مصنوعی، بتوانیم در بازه‌های مختلف زمانی […]
2020-05-10
دلایل استفاده از شیشه

اثر بخشی شیشه در زندگی روزمره

دلایل استفاده از شیشه یکی از دلایل استفاده از شیشه برای یک قسمت از ساختمان مسکونی یا محل کار افراد، نحوه اثر بخشی بسیار مفید برای […]