مقالات مربوط به ساخت شیشه های امنیتی

2019-09-28

نحوه تولید و تشخیص شیشه ضد گلوله

تولید شیشه ضد گلوله تقلبی در روش تولید تقلبی شیشه ضد گلوله از نوعی طلق چسب دار شفاف از نوع EVA برای تولید شیشه ضدگلوله تقلبی […]
2020-06-14

تفاوت شیشه های لمینیت امنیتی

تفاوت شیشه های لمینیت امنیتی قسمت۱ با گذر زمان و پیشرفت تکنولوژی در صنعت ساختمان و همچنین اهمیت امنیت شیشه های مصرفی در ساختمان و عدم […]
2020-06-15

تفاوت شیشه های لمینیت امنیتی; طلق EVA

تفاوت شیشه های لمینیت امنیتی قسمت ۲ طلق EVA طلق EVA حرف اختصاری Ethylene vinyl acetate (اتیلن وینیل استات)است،که از ترکیب اتیلن و وینیل استات ساخته […]
2020-07-25

تفاوت شیشه های لمینیت امنیتی قسمت ۳

تفاوت شیشه های لمینیت امنیتی قسمت ۳ طلق PVB : طلق PVB حرف اختصاری Poly Vinyl Butyral (پلی وینیل بوتیرال) است که از دسته رزین های […]